Новини

МИГ

Местна инициативна група Костинброд - Своге.

Повече информация

Бюджет

Бюджет на МИГ Костинброд Своге.

Повече информация

Устав

Устав на МИГ Костинброд Своге.

Повече информация

Подходът ЛИДЕР

Характеристики на подхода ЛИДЕР

Повече информация

Правила

Правила за работа на МИГ

Повече информация

Полезни връзки

Връзки към ресурси с полезна информация.

Повече информация