П О К А Н А – ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Posted in Покани.