Протоколи на Управителен съвет

Протокол УС №6 от 09.11.2023 г.

Протокол УС №5 от 31.10.2023 г.

Протокол УС №4 от 29.08.2023 г.

Протокол УС №3 от 27.04.2023 г.

Протокол УС №7 от 05.12.2022 г.

Протокол УС №6 от 02.11.2022 г.

Протокол УС №5 от 06.10.2022 г.

Протокол УС №2 от 25.04.2023 г.

Протокол УС №1 от 01.03.2023 г.

Протокол УС № 4 от 29.06.2022 г.

Протокол УС № 3 от 16.05.2022 г.

Протокол УС № 2 от 27.04.2022 г.

Протокол №1 от 23.02.2022 г.

Протокол №3 – 2021 г.

Протокол № 2 – 2021 г.

Протокол № 1 – 2021 г.

Протокол № 5 – 2020 г.

Протокол № 4 – 2020 г.

Протокол № 3 – 2020 г.

Протокол № 2 – 2020 г.

Протокол № 1 – 2020 г.

Протокол № 7 – 2019 г.

Протокол № 6 – 2019 г.

Протокол № 5 – 2019 г.

Протокол № 4 – 2019 г.

Протокол № 3 – 2019 г.

Протокол № 2 – 2019 г.

Протокол № 1 – 2019 г.

Протокол УС 30.07.2018 

Протокол УС 22.05.2018

Протокол УС 26.04.2018

Протокол УС 13.02.2018

Протокол УС 17.11.2017

Протокол УС 11.08.2017

Протокол УС 09.06.2017

Протокол УС 10.01.2017

Протокол УС 09.09.2016

Протокол УС 31.08.2016

Протокол УС 20.11.2015

Протокол УС 21.08.2015