МИГ Костинброд Своге

Основна цел на “МИГ Костинброд-Своге” е устойчиво развитие на територията на общините Своге и Костинброд. Насърчаване включването на местното население в разработването и изпълнението на стратегия за развитие на региона. Общините Своге и Костинброд имат много села, включени в състава на общините. Това обуславя предимно селския профил на двете общини. Целта на двете общини и “МИГ Костинброд – Своге” е да запазят и развият селата на територията на общините Своге и Костинброд.