04.11.2016 – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ от 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

От 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

Дейност

 

 

Дата

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Присъствие на жители от следните населени места

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

22.11.2016г

С.Петърч, общ.Костинброд

12.00

Кметство С.Петърч

Общ.Костинброд, С.Петърч

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

25.11.2016

С.Искрец,

Прочетете повече

19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  СРЕЩА/СЕМИНАР
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.
Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ

Прочетете повече

19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  КОНФЕРЕНЦИЯ
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна конференция, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге, в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ

Прочетете повече