ПОКАНА до членовете на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението и с решение на Управителния съвет (Протокол  от 22.05.2018 г.) ви уведомяваме, че на 01.06.2018 г. / петък /  от 18 ч. в сградата на читалище „Иван Вазов -1947, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“, ще се проведе Общо събрание на членовете на сдружение „Местна инициативна група – Костинброд-Своге” („МИГ Костинброд-Своге”) със следния дневен ред:

1. Приемане…

Прочетете повече

ПОКАНА до членовете на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ“

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2018г. (Вторник) от 18ч. в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ №1, ще се проведе заседание на членовете на Управителния Съвет на СНЦ „МИГ Костинброд – Своге“ със следния дневен ред:

       1.Свикване на Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ“.…

Прочетете повече

П О К А Н А до членовете на ОС на сдружение „Местна инициативна група Костинброд-Своге” „МИГ Костинброд-Своге”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението Ви уведомяваме, че на 15.08.2017г. (Вторник) от 18.30ч. в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, ще се проведе събрание на членовете на Общото събрание на сдружение „МИГ Костинброд-Своге” със следния дневен ред:

1.…

Прочетете повече

П О К А Н А до членовете на сдружение „Местна инициативна група Костинброд” („МИГ Костинброд”)

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет (Протокол №17/10.01.2017г.)  Ви уведомяваме, че на  10.02.2017г. /сряда/  от 18.30ч. в сградата на НЧ“Иван Вазов-1947“ ,  гр. Костинброд, ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение „Местна инициативна група – Костинброд-Своге” („МИГ Костинброд-Своге”) със следния дневен ред:

1.

Прочетете повече