П О К А Н А до членовете на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

18.02.2019 – П О К А Н А до членовете на Управителния съвет  на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Прочетете повече

08.02.2019 – П О К А Н А до членовете на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

П О К А Н А до членовете на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Прочетете повече