П О К А Н А до членовете на Управителния съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД–СВОГЕ“

Уважаеми членове на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге”, във връзка с извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и при условията на чл. 32, ал. 5 от ЗЮЛНЦ, и съгласно чл. 35,  ал. 3 от Устава на Сдружението, който дава възможност решенията на управителния съвет да се вземат неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет, Ви каня да вземете участие в неприсъствено заседание на УС, което ще се проведе на 20.12.2021 г.…

Прочетете повече