23.10.2023 г. – Обществено обсъждане на проект на Насоки по ПОДМЯРКА 8.1 „ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДВАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ“

Документи за прием 8.1

Posted in Новини.