23.10.2023 г. – Обществено обсъждане на проект на Насоки по ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Документи за прием 4.2

Posted in Новини.