23.10.2023 г. – Обществено обсъждане на проект на Насоки по ПОДМЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

Документи за прием 7.6

Posted in Новини.