01.12.2022 – Предварително обсъждане проект на необходимите промени в СВОМР на  МИГ „Костинброд-Своге“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения

Posted in Новини.