13.09.2022-П О К А Н А-ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Posted in Покани.