ПОКАНА до членовете на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ“

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2018г. (Вторник) от 18ч. в малък салон в сградата на НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ №1, ще се проведе заседание на членовете на Управителния Съвет на СНЦ „МИГ Костинброд – Своге“ със следния дневен ред:

       1.Свикване на Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ“.

       2.Разни

Приканваме всички членове на УС да присъстват на заседанието на сдружението.

Георги Вутев,
Председател на УС на „МИГ Костинброд – Своге“
Гр. Костинброд

Posted in Покани.