На 17.01.2017 г. в ПГ “В.Пеев“ гр.Своге се проведе заключителна конференция на сдружение „МИГ Костинброд – Своге”, бенефициент по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г.

Конференцията уважиха  заместник кметове от общините Костинброд и Своге, управители на фирми от малкия и среден бизнес, земеделски производители, общински съветници и жители от двете общини. Повече от 55 заинтересовани лица присъстваха на презентация, на която бяха запознати със основни параметри на стратегията за ВОМР и това, което предстои. На събитието бяха раздадени  брошури за извършените досега дейности и кратко резюме на стратегията.

Posted in Новини.