06.12.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”,
Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд –Своге“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е свързана с консултиране по подготовката на Стратегията за местно развитие.

Каним всички заинтересовани страни от всички населени места в общините Костинброд и Своге

Срещата ще се проведе на 07 декември (сряда) 2016 г. от 18.00 часа  в зала малък салон на НЧ “Иван Вазов-1947г.“гр. Костинброд
Регистрация на участниците  от 18.00 часа.

Очакваме Вашето присъствие и  участие в срещата!

Posted in Покани.