04.11.2016 – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ от 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

От 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

Дейност

 

 

Дата

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Присъствие на жители от следните населени места

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

22.11.2016г

С.Петърч, общ.Костинброд

12.00

Кметство С.Петърч

Общ.Костинброд, С.Петърч

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

25.11.2016

С.Искрец, общ.Своге

18.30

Кметство С.Искрец

Общ.Своге

С.Искрец

Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници

28.11.2016

Гр.Костинброд

17.30

Гр.Костинброд

НЧ“Иван Вазов -1947“

Всички населени места

Провеждане на еднодневна работна за консултиране подготовката на стратегията среща за най-малко 10 участници

29.11.2016

Гр.Своге

18.30

В сградата на ОБА гр.Своге

Всички населени места

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

07.12.2016

Гр.Костинброд

18.00

Гр.Костинброд

НЧ“Иван Вазов -1947“

Всички населени места

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

14.12.2016

Гр.Своге

18.00

ПГ“В.Пеев“

Гр.Своге

Всички населени места

Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници

15.12.2016

Гр.Костинброд

18.00

В сградата на ОБА гр.Костинброд

Всички населени места

Утвърдил:
Георги  Вутев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на  „МИГ  Костинброд-Своге“

Posted in Покани.