19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  СРЕЩА/СЕМИНАР
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.
Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е свързана с консултиране по подготовката на Стратегията за местно развитие.
Каним всички заинтересовани страни от всички населени места в общините Костинброд и Своге:  Земеделски производители и кооперации; малък и среден бизнес; читалища; сдружения по ЗЮЛНЦ; настоятелства на детски градини и училища; спортни клубове; местни поделения на вероизповедания; активни граждани.

Срещата ще се проведе на 28 октомври (петък) 2016 г. от 18.30 часа  взала салон на НЧ“Градище-1907“ гр.Своге
Регистрация на участниците  от 18.30 часа.

Очакваме Вашето присъствие и  участие в срещата!

Posted in Покани.