19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  КОНФЕРЕНЦИЯ
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна конференция, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге, в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Каним всички заинтересовани страни от всички населени места в общините Костинброд и Своге:  Земеделски производители и кооперации; малък и среден бизнес; читалища; сдружения по ЗЮЛНЦ; настоятелства на детски градини и училища; спортни клубове; местни поделения на вероизповедания; активни граждани.
Конференцията ще се проведе на  08 ноември (вторник) 2016 г. от 15.00 -17.30 часа  в
зала малък салон на НЧ“Иван Вазов-1947г“ гр. Костинброд.
Регистрация на участниците  от 14.50 часа.

Очакваме Вашето присъствие и  участие в срещата!

Posted in Покани.