Екип

Изпълнителен директор – Радостина Петрова
Телефон за контакти: 0884 866204;

Експерт прилагане на СВОМР – Петя Сотирова
Телефон за контакти: 0884 866204;

Технически сътрудник, офис гр. Костинброд – Диана Бончева
Телефон за контакти: 0884 866204;

Счетоводител – Теменужка Маркова
Телефон за контакти: 0884 684367.