Доклади и отчети

Годишен финансов отчет СНЦ ''МИГ Костинброд-Своге'' за 2020 г-1

 

Годишен доклад на СНЦ ''МИГ Костинброд-Своге'' за 2020 г. по подмярка 19.4

 

Годишен доклад на СНЦ ''МИГ Костинброд-Своге'' за 2020 г. по подмярка 19.2

 

Годишен доклад за дейността на СНЦ ''МИГ Костинброд-Своге'' за 2020 г..compressed

 

Годишен доклад за дейността на СНЦ МИГ Костинброд Своге за 2019 г.

Годишен доклад на СНЦ МИГ Костинброд Своге за 2019 г. по подмярка 19.2

Годишен доклад на СНЦ МИГ Костинброд Своге за 2019 г. по подмярка 19.4

Годишен финансов отчет на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2019 г.

 

Годишен доклад за дейността на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2018 г.

Годишен доклад на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2018 г. по подмярка 19.2

Годишен доклад на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2018 г. по подмярка 19.4

Годишен финансов отчет на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2018 г.

 

Годишен доклад за дейността на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2017 г.

Годишен финансов отчет на СНЦ ”МИГ Костинброд – Своге” за 2017 г.