06.12.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”,
Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд –Своге“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ

Прочетете повече

09.11.2016 – Сдружение „МИГ Костинброд- Своге“ стартира с първата си конференция в гр.Костинброд

На 8.11.2016 г. в НЧ “Иван Вазов – 1947г.“- гр.Костинброд се проведе конференция на сдружение „МИГ Костинброд– Своге” един от бенефициентите получили договори по подмярка 19.1 от ПРСР2014-2020 г.

 

На събитието присъстваха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Милен Димитров – член на управителния съвет на МИГ Костинброд-Своге, г-н Георги Петков – зам.кмет…

Прочетете повече

04.11.2016 – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ от 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

От 21.11.2016г. до 26.12. 2016г.

Дейност

 

 

Дата

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Присъствие на жители от следните населени места

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

22.11.2016г

С.Петърч, общ.Костинброд

12.00

Кметство С.Петърч

Общ.Костинброд, С.Петърч

информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране

25.11.2016

С.Искрец,

Прочетете повече

19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  СРЕЩА/СЕМИНАР
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.
Срещата се провежда в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ

Прочетете повече

19.10.2016 – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА  КОНФЕРЕНЦИЯ
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна конференция, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге, в изпълнение на дейности по проект по Договор № РД 50-111/17.08.2016г  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.„Помощ

Прочетете повече

05.10.2016 – Покана за участие в информационна среща


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
„Местна Инициативна Група /МИГ/ Костинброд –Своге“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
МИГ Костинброд-Своге има удоволствието да Ви покани да участвате в провеждането на информационна кампания-среща, свързана с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за местно развитие на територията на общините Костинброд и Своге.Срещата

Прочетете повече

05.10.2016 – Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да ви покани на информационна среща


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ

Уважаеми дами и господа,
Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да ви покани на информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието ще се проведе на 10 октомври 2016г., от 10:00 ч. в Народно читалище „Иван Вазов – 1947”, пл.

Прочетете повече