10.05.2021 – Проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие

СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ публикува проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проектът е във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00 лв.…

Прочетете повече

Двудневен териториален празник за общността организира МИГ „Костинброд – Своге“ в гр. Костинброд

Вкусни местни гозби, виртуална реалност, фото кът с носии, творчески активности, празничен концерт и представяне на възможности за туризъм и развлечение, са само част от активностите

На 30 и 31 октомври 2020 г. Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ ще организира териториален празник в гр. Костинброд.

Двудневното събитие се провежда за първи път и ще включва разнообразни активности, имащи за цел да подпомогнат устойчивото и балансирано развитие на общностите, включени в цялата територия на общините Костинброд и Своге, сред които: изложение за възможностите за туризъм на територията на МИГ „Костинброд – Своге, открит тематичен форум, празничен концерт и туристическа обиколка.

Прочетете повече